मुलासाठी मराठी उखाणे

जुईच्या वेलीवर लागली सुगंधी नाजुक फुले,
…. नी दिली मला दोन गोड मुले.

झुळझुळ वाहे वारा, मंद चाले होडी,
आयुष्यभर सोबत राहो ………. – ………. ची जोडी.

तडजोड हा मंत्र आहे दोन पिढ्यांना जोडणारा पूल
…ना आवडते गावठी गुलाबाचे फुल.

ताजमहल बांधायला कारागीर होते कुशल
…………. चे नाव घेतो तुमच्यासाठी स्पेशल.

दवबिंदूच्या थेंबाने चमकतो फुलांचा रंग
सुखी आहे संसारात सौ ….. च्या संग !!!!!

दासांचा दासबोध आहे अनुभवाचा साठा
….चे नाव घेतो तुमचा मान मोठा !!!!!

दुधाचे केले दहि, दह्याचे केले ताक, ताकाचा केला मठ्ठा,
…… चे नाव घेतो ….. रावान् चा पठ्ठा.

दुर्वाची जुडी वाहतो गजाननाला
सौ…..सारखी पत्नी मिळाली आनंद झाला मला !!!!!

देवब्राम्हण अग्नीसाक्षीने घेतले मी सात फेरे,
…. चे व माझे जुळले जन्मोजन्मीचे फेरे.

देवळाला खरी शोभा कळसा ने येते
….. मुळे माझे गृहसौख्य दुणावते.

देवा जवळ करतो मी दत्ताची आरती
…. माझ्या जीवनाची साराथी

देवाच्या देव्हाऱ्यात फुलांना प्रथम स्थान
सौ…..ने दिला मला पतिराजांचा मान !!!!!

देवाला भक्त करतो मनोभावे वंदन
…. मुळे झाले संसाराचे नंदन.

दोन जीवांचे मीलन जणु शतजन्माच्या गाठी,
…..चे नाव घेतो तुमच्या आग्रहासाठी.

दोन शिंपले एक मोती, दोन वाती एक ज्योती
माझी आणि सौ…..ची अखंड राहो प्रीती !!!!!

⇒ हा दिवस आहे आमच्या करिता खास,
…..ला देतो गुलाब जामुन चा घास.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *