1 काचेच्या वाटीत गाजरचा हलवा, नाव घेतो माझ्या….ला बोलवा… 2 रस्त्यावर गाड्या धावतात फास्टच फास्ट आता…च माझी फस्ट न लास्ट. 3 आंब्यात आंबा. हापूसचा आंबा…

Read More

भरल्या पंक्तीत उदबत्तीचा वास,—- रावांना भरविते जलेबीचा घास दवबिंदूत होतो सप्तरंगांचा भास,—– रावांना भरविते मी —– चा घास उटी, बंगलोर, म्हैसूर, म्हणशील तिथे जाऊ,—– तुला

Read More

निळे निळे डोंगर हिरवे हिरवे रान,गणपतरावांचा आवडता छंद म्हणजे सतत मदिरापान शिडीवर शिडी बत्तीस शिडीगणपत राव ओढतात विडी न मी लावते काडी कालच पिक्चर पाहिला

Read More

⇒ मावळला सूर्य, चंद्र उगवला आकाशी;——— रावांचे नाव घेते डोहाळे जेवणाच्या दिवशी. ⇒ माझ्या सासर – माहेरची , लोकं सारी हौशी;———- रावां चं नाव घेते

Read More

इंटरनेट वर झाल्या, प्रेमाच्या गाठी भेटी..__मुळे मिळाली मला, सुखं कोटी कोटी बेचव लाईफ झाले टेस्टी, प्रेमाची मजा चाखून…__शी तासंतास गप्पा मारतो, अनलिमिटेड प्लॅन टाकून माझ्या

Read More

जुईच्या वेलीवर लागली सुगंधी नाजुक फुले,…. नी दिली मला दोन गोड मुले. झुळझुळ वाहे वारा, मंद चाले होडी,आयुष्यभर सोबत राहो ………. – ………. ची जोडी.

Read More

सप्तपदीचे सात पाऊले म्हणजे सात जन्माची ठरावी,….. रावांच्या बरोबर मी जन्मोजन्मी असावी रुसलेल्या राधेला म्हणतो कृष्ण हास,——— रावांना भरविते मी प्रेमाचा घास तेलाच्या दिव्याला तुपाची

Read More