मुलांनो, ऑनलाइन शिकवणीला तुम्ही खूप छान प्रतिसाद देताय

टीचर : मुलांनो, ऑनलाइन शिकवणीला तुम्ही खूप छान प्रतिसाद देताय.

मन लावून अभ्यास करताय. तुम्हाला आवडतंय ना?

विद्यार्थी : होsssss!

टीचर : मी काय सांगतेय, ते तुम्हाला समजतंय ना?

विद्यार्थी : होssss!

टीचर : सांगा बघू, आज काय काय समजलं तुम्हाला?

गण्या : तुमच्या घरची चहा पावडर संपली आहे.

टॉयलेटचा फ्लश बिघडला आहे

आणि…

आज सकाळी काकांनी केलेल्या पोळ्या करपल्या होत्या.

Related Posts