नवरा : आगं, मी एक रुपयाचे तीन कांदे आणले

नवरा : आगं, मी एक रुपयाचे तीन कांदे आणले.

बायको : ते कसे काय?

नवरा : एक मी विकत घेतला आणि दुसरा पळवून आणला.

बायको : मग तिसरा?

नवरा : तिसरा त्याने फेकून मारला.

Related Posts