हातात घातल्या बांगडया, गळ्यात घातली ठुशी__रावांचे नाव घेते, __च्या दिवशी __च्या दिवशी, दारावर बांधले तोरण__रावांचे नाव घ्यायला, कशाला हवे कारण? उगवला सूर्य, मावळला शशी__रावांचे नाव

Read More