एक होती चिऊ एक होती काऊ,……..रावांचे नाम घेते काय काय खाऊ शिडीवर शिडी बत्तीस शिडी,……..राव ओढतात विडी अन मी लावते काडी तेलाच्या दिव्याला तुपाची वात,……..रावांशी

Read More