Category

Latest Marathi Baby Names

Find the latest Marathi Baby Names below. These are some of the popular marathi baby names in the Maharashtrian community.

No. Date Name In English Name In Marathi Meaning Gender
1 29 May 2024 nWR0bCdE xsjyBldb 1 male
2 29 May 2024 0 xsjyBldb 1 male
3 29 May 2024 xsjyBldb xsjyBldb 1 male
4 24 Jan 2024 Zenshi झेनशी मिठाई; पूरा Girl
5 24 Jan 2024 Zenisha झेनिशा देव दयाळू अाहे; श्रेष्ठ व्यक्ती Girl
6 24 Jan 2024 Zena झेना अलंकार; काहीतरी सुंदर; पाहुणचार करणारी स्त्री Girl
7 24 Jan 2024 Zeel झील मूक तलाव; झर्ना Girl
8 24 Jan 2024 Zarna झरना गोड पाण्याचा छोटा प्रवाह Girl
9 24 Jan 2024 Zaral जराल सोपे; कुलीन Girl
10 24 Jan 2024 Zankrut झंकृत शुभ Girl
11 24 Jan 2024 Zankhana झंखाना तीव्र इच्छा Girl
12 24 Jan 2024 Zanisha झानिशा अज्ञान दूर करणारा; माणसांचा शासक Girl
13 24 Jan 2024 Zalak झलक झटपट देखावा Girl
14 24 Jan 2024 Zaara झारा फुलामध्ये; पहाटेसारखे तेजस्वी; तेज; उमलणारे फूल Girl
15 24 Jan 2024 Zaaei झाई मराठीतील फुलाचे नाव Girl
16 24 Jan 2024 Yadita यदिता रात्रीचा स्वामी Girl
17 24 Jan 2024 Yadhana यधना हसा Girl
18 24 Jan 2024 Yadavi यादवी देवी दुर्गा Girl
19 24 Jan 2024 Yadamma यदम्मा स्मरणाची आई Girl
20 24 Jan 2024 Yachna याचना विनवणी Girl
21 24 Jan 2024 Yachana याचना विनवणी; प्रार्थना; विनवणी Girl
22 24 Jan 2024 Yaashwini यशविनी यश Girl
23 24 Jan 2024 Yaasana यासन इच्छा Girl
24 24 Jan 2024 Yaamini यामिनी रात्री किंवा निशाचर Girl
25 24 Jan 2024 Yaami यामी मार्ग; प्रगती; एक अप्सरा किंवा खगोलीय अप्सरा Girl
26 24 Jan 2024 Yaadhavi यादवी देवी दुर्गा Girl
27 24 Jan 2024 Yaadavi यादवी देवी दुर्गा Girl
28 24 Jan 2024 Yaachana याचना विनवणी; प्रार्थना Girl
29 24 Jan 2024 Wamika वामिका देवी दुर्गा, वामच्या डाव्या बाजूला वसलेली दुर्गा देवीचे नाव आहे, म्हणजे. शिव Girl
30 24 Jan 2024 Vaatika वाटिका बाग Girl
31 24 Jan 2024 Vaasava वसावा भगवान इंद्र; वसूचा प्रमुख Girl
32 24 Jan 2024 Vaasanthi वासंती वसंत ऋतु च्या; एका संगीत रागिणीचे नाव Girl
33 24 Jan 2024 Vaasaki वासाकी देवी लक्ष्मी Girl
34 24 Jan 2024 Vaaruni वारुणी वरुणाची शक्ती असलेली देवी; एक देवी Girl
35 24 Jan 2024 Vaarini वारिणी जो प्रतिबंध करतो Girl
36 24 Jan 2024 Vaarida वरिडा ढग Girl
37 24 Jan 2024 Vaarahi वाराही वराहवर स्वार होणारी, मातृकांपैकी एक, हिंदू धर्मातील सात किंवा आठ माता देवींचा समूह Girl
38 24 Jan 2024 Vaanya वान्या हिंदू स्त्री वनांची देवता, वन की देवी; देवाची देणगी; देव दयाळू अाहे Girl
39 24 Jan 2024 Vaanmayi वान्मयी देवी सरस्वती; भाषणाने संपन्न; वाकबगार Girl
40 24 Jan 2024 Vaani वाणी भाषण Girl
41 24 Jan 2024 Vaahila वहिला हवेचे नाव Girl
42 24 Jan 2024 Vaagiswari वागीश्वरी देवी सरस्वती Girl
43 24 Jan 2024 Vaagdevi वागदेवी विद्येची देवी, देवी सरस्वती Girl
44 24 Jan 2024 Udita उदिता जो उठला आहे Girl
45 24 Jan 2024 Udisha उदिशा नव्या पहाटेचा पहिला किरण Girl
46 24 Jan 2024 Udipti उदिप्ती आगीवर Girl
47 24 Jan 2024 Udichi उदिची जो समृद्धीने वाढतो Girl
48 24 Jan 2024 Udhayarani उदयराणी उगवती राणी Girl
49 24 Jan 2024 Udbhavi उदभावी निर्मिती; गौरव सह उदय Girl
50 24 Jan 2024 Udbala उदबळा मजबूत Girl
51 24 Jan 2024 Udayasri उदयश्री उगवत्या सूर्याचा पहिला प्रकाश. Girl
52 24 Jan 2024 Udayashree उदयश्री पहाट Girl
53 24 Jan 2024 Udaya उदया पहाट Girl
54 24 Jan 2024 Udaranga उडरंगा सुंदर शरीराने संपन्न Girl
55 24 Jan 2024 Udantika उदांतिका समाधान Girl
56 24 Jan 2024 Uchimakali उचिमकळी हिंदू देवांपैकी एक Girl
57 24 Jan 2024 Ubika उबिका वाढ Girl
58 24 Jan 2024 Tahnyat tahniyat अभिनंदन Girl
59 24 Jan 2024 Tahaswini तहस्विनी साहस; भावनिक; अत्यंत आकर्षक Girl
60 24 Jan 2024 Tabu तब्बू Army; Excellent; Girl
61 24 Jan 2024 Taashi ताशी समृद्धी Girl
62 24 Jan 2024 Taarini तारिणी तारणारा; ती जी मुक्त करते; पापापासून मुक्त करणारी ती; दुर्गा देवीचे दुसरे नाव; देवी पार्वती Girl
63 24 Jan 2024 Taarika तारिका एक लहान तारा, तारा; दिव्य; चित्रपट अभिनेत्री Girl
64 24 Jan 2024 Taaraka तारका तारा; उल्का; डोळ्याची बाहुली Girl
65 24 Jan 2024 Taara तारा तारा; डोळ्याची बाहुली; उल्का; सुगंध Girl
66 24 Jan 2024 Taania तानिया कन्या; देहाचा जन्म Girl
67 24 Jan 2024 Taani तानी प्रोत्साहन; विश्वास Girl
68 24 Jan 2024 Taanaya तान्या कन्या; देहाचा जन्म Girl
69 24 Jan 2024 Taamasi तामसी रात्र; उर्वरित; नदी Girl
70 24 Jan 2024 Taalika तालिका शांत; कोकिळा; कळ; यादी Girl
71 26 Dec 2023 Saahithi साहिती साहित्य Girl
72 26 Dec 2023 Saahili सहली दावेदार Girl
73 26 Dec 2023 Saahasyara सहस्यारा उपासक Girl
74 26 Dec 2023 Saahana सहाना राग किंवा संयम; राणी Girl
75 26 Dec 2023 Saagnika साग्निका अवखळ; तापट; विवाहित; आगीसह Girl
76 26 Dec 2023 Saagarika सागरिका तरंग; महासागरात जन्मलेले Girl
77 26 Dec 2023 Saadri सादरी प्रमुख किंवा नेता किंवा न्यायाधीश; जिंकणारा Girl
78 26 Dec 2023 Saadhvi साध्वी धार्मिक महिला; विनयशील; सभ्य; सोपे; Girl
79 26 Dec 2023 Saadhika साधिका देवी दुर्गा; साध्य करणारा; धार्मिक; प्रवीण Girl
80 26 Dec 2023 Saadhana साधना लांब सराव; अभ्यास; पूर्तता; काम; साध्य; उपासना Girl
81 26 Dec 2023 Saadhaka साधका निपुण; जादुई; इच्छुक; साधक Girl
82 26 Dec 2023 Saachi साची प्रिय; कृपा; सत्य; Girl
83 26 Dec 2023 Saachee साची प्रिय; कृपा; सत्य; सहचर; अग्नीचे दुसरे नाव Girl
84 26 Dec 2023 Raashi राशी राशीचे चिन्ह; संकलन Girl
85 26 Dec 2023 Raakin राकीन आदरणीय Girl
86 26 Dec 2023 Raakhi राखी भावा बहिणीच्या नात्याचा धागा; संरक्षणाचे प्रतीक; श्रावण महिन्यात पौर्णिमा Girl
87 26 Dec 2023 Raahi राही प्रवासी Girl
88 26 Dec 2023 Raagvi रागवी ईश्वरी Girl
89 26 Dec 2023 Raagini रागिणी एक चाल; संगीत; अप्सरा किंवा आकाशीय अप्सरा; भारतीय शास्त्रीय संगीताचा एक प्रकार; लक्ष्मीचे दुसरे नाव Girl
90 26 Dec 2023 Raaghavi राघवी राग Girl
91 26 Dec 2023 Raagavi रागावी रागाने गातो; राघवेंद्राचा देव Girl
92 26 Dec 2023 Raaga राग गीत किंवा चाल; जिवंत करणे; भावना; सौंदर्य; तापट; इच्छा; भारतीय शास्त्रीय संगीताचा एक प्रकार Girl
93 26 Dec 2023 Raadhika राधिका देवी राधा; यशस्वी; भगवान कृष्णाचे प्रिय; श्रीमंत Girl
94 26 Dec 2023 Raadhi राधी साध्य; पूर्णता; यश Girl
95 26 Dec 2023 Raadhani राधानी उपासना Girl
96 26 Dec 2023 Raadhana राधना भाषण Girl
97 26 Dec 2023 Boy
98 26 Dec 2023 Raadha राधा संपत्ती; भगवान कृष्णाचे प्रेम; बौद्धिक ऊर्जा; समृद्धी; प्रेरणा Girl
99 26 Dec 2023 Qurratulain कुर्रातुलन प्रिये; देवाची दया; डोळ्यांना आनंद Girl
100 26 Dec 2023 Padamavati पद्मावती देवी लक्ष्मी, कमळावर निवास करणारी, लक्ष्मीचे नाव, देवी मानसाचे नाव; एका शहराचे नाव Girl

Copyrights - 2023